Jul 22 2009

Popularne polecenia

Listowanie

czlowiek@maszyna:~$ ls
czlowiek@maszyna:~$ ls -la

Kopiowanie

czlowiek@maszyna:~$ cp plik.txt ~/katalog/

Przenoszenie

czlowiek@maszyna:~$ mv plik.txt ~/katalog/

Zmiana nazwy

czlowiek@maszyna:~$ mv plik.txt plik2.txt

Tworzenie katalogu

czlowiek@maszyna:~$ mkdir katalog

Tworzenie pliku

czlowiek@maszyna:~$ touch plik.txt
czlowiek@maszyna:~$ nano plik.txt

Wyswietlenie pliku

czlowiek@maszyna:~$ nano -v plik.txt
czlowiek@maszyna:~$ less plik.txt
czlowiek@maszyna:~$ more plik.txt

Zmiana praw

czlowiek@maszyna:~$ chmod a+rwx plik.txt
czlowiek@maszyna:~$ chmod ugo-rw plik.txt
czlowiek@maszyna:~$ chmod 777 plik.txt
czlowiek@maszyna:~$ chmod 000 plik.txt

Zmiana wlasciciela

czlowiek@maszyna:~$ chown czlowiek2 plik.txt

Wyszukiwanie

czlowiek@maszyna:~$ find /home/czlowiek/ -name plik?.*
czlowiek@maszyna:~$ find /home/czlowiek/ -name pli\*.txt
czlowiek@maszyna:~$ ls | grep plik.txt
czlowiek@maszyna:~$ more plik.txt | grep "wyszukiwana tresc w pliku"
czlowiek@maszyna:~$ ps ax | grep cron

Porownanie plikow

czlowiek@maszyna:~$ diff plik.txt plik2.txt

Usuwanie pliku

czlowiek@maszyna:~$ rm plik.txt

Usuwanie katalogu

czlowiek@maszyna:~$ rmdir katalog
czlowiek@maszyna:~$ rm -fr katalog

Zmiana sciezki

czlowiek@maszyna:~$ cd /home/czlowiek/katalog/katalog2
czlowiek@maszyna:~/katalog/katalog2$ cd ../katalog3
czlowiek@maszyna:~/katalog/katalog3$ cd ../..
czlowiek@maszyna:~$ cd ..

Pomoc

czlowiek@maszyna:~$ nano --help
czlowiek@maszyna:~$ man nano

Kto zalogowany

czlowiek@maszyna:~$ who

Kim jestem

czlowiek@maszyna:~$ whoami

Gdzie jestem

czlowiek@maszyna:~$ pwd

Lokalizacja programow

czlowiek@maszyna:~$ whereis nano

System

czlowiek@maszyna:~$ uname -a

Czas pracy

czlowiek@maszyna:~$ uptime

Aktualny czas

czlowiek@maszyna:~$ date

Wolna pamiec

czlowiek@maszyna:~$ free

Utworzenie archiwum tar

czlowiek@maszyna:~$ tar cvf archiwum.tar /katalog/do/spakowania

Rozpakowanie archiwum tar

czlowiek@maszyna:~$ tar xvf archiwum.tar -C /katalog/wypakowania

Utworzenie archiwum tar.gz

czlowiek@maszyna:~$ tar czvf archiwum.tar.gz /katalog/do/spakowania

Rozpakowanie archiwum tar.gz

czlowiek@maszyna:~$ tar xzvf archiwum.tar.gz -C /katalog/wypakowania

Utworzenie archiwum tar.bz

czlowiek@maszyna:~$ tar cjvf archiwum.tar.bz /katalog/do/spakowania

Rozpakowanie archiwum tar.bz

czlowiek@maszyna:~$ tar xjvf archiwum.tar.bz -C /katalog/wypakowania

Ciecie duzych plikow

czlowiek@maszyna:~$ split -b 700M very-big.iso prefix_
czlowiek@maszyna:~$ ls -l
...
very-big.iso
prefix_aa
prefix_ab
prefix_ac
prefix_ad
prefix_ae
prefix_af
prefix_ag

Sklejanie pocietych plikow

czlowiek@maszyna:~$ cat prefix_* > very-big.iso

Zostaw odpowiedz