Nov 11 2009

Polaczenie ssh w Ubuntu

Na poczatek instalujemy openssh-server na komputerze, z ktorym bedziemy sie laczyc – w moim przypadku 192.168.1.5 (zdalny)

1. Instalujemy serwer ssh

czlowiek@zdalny:~$ sudo apt-get install openssh-server

2. Otwieramy port 22

czlowiek@zdalny:~$ sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

3. Restartujemy serwer

czlowiek@zdalny:~$ sudo /etc/init.d/ssh restart
 * Restarting OpenBSD Secure Shell server sshd        [ OK ]

4. Teraz mozemy sie juz laczyc

czlowiek@maszyna:~$ ssh czlowiek@192.168.1.5
czlowiek@192.168.1.5's password:
Linux zdalny 2.6.31-15-generic #49-Ubuntu SMP Fri Nov 6 09:52:03 UTC 2009 i686
...
Last login: Wed Nov 11 00:23:31 2009 from 192.168.1.1
czlowiek@zdalny:~$ sudo apt-get moo
     (__)
     (oo)
  /------\/
 / |  ||
 * /\---/\
  ~~  ~~
...."Have you mooed today?"...
czlowiek@zdalny:~$

Gdybysmy chcieli zmienic, naprzyklad port to zapraszam do pliku /etc/ssh/sshd_config.
Jezeli mamy uruchomiona nakladke ufw

czlowiek@zdalny:~$ sudo ufw status
Status: active

to tak otwieramy porty

czlowiek@zdalny:~$ sudo ufw allow 22/tcp

tak zamykamy

czlowiek@zdalny:~$ sudo ufw deny 22/tcp

2 odpowiedzi do “Polaczenie ssh w Ubuntu”

Zostaw odpowiedz