Apr 13 2012

MySQL, zabicie uspionych polaczen usera

Wyszukanie uspionych polaczen usera

czlowiek@maszyna:~$ mysqladmin -uczlowiek -phaslo processlist | grep Sleep | grep user
| 91048 | user | localhost:57354 | baza | Sleep | 0  |   |   |
| 91049 | user | localhost:57355 | baza | Sleep | 0  |   |   |
| 91050 | user | localhost:57356 | baza | Sleep | 0  |   |   |

Zabicie polaczenia

czlowiek@maszyna:~$ mysqladmin -uczlowiek -phaslo kill 91050

I prosty skrypt do zabijania wielu polaczen naraz :)

#!/bin/bash

echo ""
echo "Killing all mysql processes for user '$1', mfc, yo man";
echo ""

for each in `mysqladmin -uczlowiek -phaslo processlist | grep Sleep | grep $1 | awk '{print $2}'`;
do
	echo "Killing process no. $each";
	mysqladmin -uczlowiek -phaslo kill $each;
done

echo ""
echo "Done bro"
echo ""

Mar 1 2012

Mysqldump – tylko dane

Jako, ze mysqldump domyslnie tworzy zrzut bazy z danymi :} ich struktura, komentarzami i cala reszta czasem niepotrzebnych “smieci”, aby wygenerowac dumpa tylko danych, nalezy dodac kilka dodatkowych opcji no-create-db, no-create-info, skip-comments, skip-extended-insert

czlowiek@maszyna:~$ mysqldump -uczlowiek -p --no-create-db --no-create-info --skip-comments --skip-extended-insert baza_danych > dump_db_$(date +%Y%m%d).sql

Feb 22 2012

Zwiekszenie pamieci dla mysqldump’a

Czasem domyslna okreslona wartosc pamieci dla mysqldump jest niewystarczajaca, na szczescie mozna ja rozszerzyc i to aZ na dwa sposoby :)

1. Dodajac do /etc/my.cnf sekcje

[mysqldump]
max_allowed_packet = 128M

2. Ustalajac parametr max_allowed_packet podczas uruchamiania mysqldump’a

czlowiek@maszyna:~$ mysqldump --max_allowed_packet=128M -uczlowiek -p baza_danych > dump_db_$(date +%Y%m%d).sql

Feb 17 2012

SED – zmiana nazwy bazy

Narzedzie nie do pokonania :)
Ponizej szybki sposob na zmiane nazwy bazy danych w dumpie sql

czlowiek@maszyna:~$ sed 's/nazwa_bazy/nowa_nazwa_bazy/g' backup_nazwa_bazy.sql > backup_nowa_nazwa_bazy.sql

Feb 17 2012

Nadawanie uprawnien do bazy

Polaczenie do mysql

czlowiek@maszyna:~$ mysql --user=czlowiek -p

Tworzenie bazy i nadanie uprawnien

mysql> create database baza_danych;
mysql> grant all privileges on baza_danych.* to czlowiek@'192.168.1.5' identified by 'haslo';