Mar 1 2012

Mysqldump – tylko dane

Jako, ze mysqldump domyslnie tworzy zrzut bazy z danymi :} ich struktura, komentarzami i cala reszta czasem niepotrzebnych “smieci”, aby wygenerowac dumpa tylko danych, nalezy dodac kilka dodatkowych opcji no-create-db, no-create-info, skip-comments, skip-extended-insert

czlowiek@maszyna:~$ mysqldump -uczlowiek -p --no-create-db --no-create-info --skip-comments --skip-extended-insert baza_danych > dump_db_$(date +%Y%m%d).sql

Feb 17 2012

MySQL – dump tabel z okreslonym prefixem

Jak bedzie potrzebne to jak znalazl :>

czlowiek@maszyna:~$ mysqldump -uhaslo -p baza_danych $(mysql -uhaslo -p -D baza_danych -Bse "show tables like 'prefix_%'") > dump_db_prefix_$(date +%Y%m%d).sql